Veneboer, Bezoen

Veneboer Bezoen fotoOp het oude kerkhof van Hoogeveen staan twee grafstenen, die liefde voor de overledenen uitstralen. Dat is de reden dat ik meer wou weten van deze mensen.

Bijzonder is dat de geboortedata op deze stenen niet overeenkomen met de gegevens uit de geboorteaktes van beiden. Zouden ze altijd op de verkeerde dag een verjaardag hebben gevierd? Of is het een foutje van de maker van de stenen?

Het echtpaar Veneboer – Bezoen

Klaas Veneboer is op 28 september 1863 geboren te Nijeveen (volgens grafsteen), op 30 september 1863 in Wapserveen (volgens akte) als zoon van Hendrik Veneboer en Margje Kuiper. Hij overleed op 20 april 1937 te Hoogeveen. Klaas was boerenknecht tijdens het sluiten van het huwelijk op 15 november 1890 te Nijeveen met

Margje Bezoen is geboren op 26 oktober 1873 te Nijeveen (volgens grafsteen), op 25 oktober 1872 te Nijeveen (volgens akte). Ze was de dochter van Roelof Bezoen (veehouder) en Femmigje Withaar. Margje overlijdt op 10 juni 1932 in Hoogeveen.

Ze kregen 6 kinderen, t.w.

  1. Femmigje,te Nijeveen geboren op 19 maart 1891 en overleden op 17 augustus 1891 in Zwartsluis.
  2. Roelof, te Schut (Hoogeveen) geboren op 9 september 1892. Hij trouwt op 6 juni 1914 in Hoogeveen met Maria Okken uit Hoogeveen
  3. Hendrik, te De Slood (Hoogeveen) geboren op 2 december 1895 en overleden op 3 februari 1896
  4. Femmigje, te De Slood (Hoogeveen) geboren op 11 september 1898. Femmigje trouwt op 1 februari 1919 in Hoogeveen met Harm Botter
  5. Margje, te De Slood (Hoogeveen) geboren op 29 augustus 1901. Haar huwelijk met Hendrik Siemeling wordt in Hoogeveen gesloten op 5 mei 1923
  6. Hendrik, te De Slood (Hoogeveen) geboren op 17 februari 1905. Hendrik’s bruid heet Jantje Neutel op 11 mei 1929 te Hoogeveen.

 

Bron
http://www.alledrenten.nl

Advertenties

Familie Wals-Martens

Familie Wals uit Neerkant

De toekomst wordt heden en verleden – het verleden is de basis voor de toekomst… is de tekst op mijn eerste blogpagina.

Helaas geldt dat niet voor het gezin Wals – Martens uit Neerkant.

Op 17 juli 2014 stierf hun toekomst en werd hun heden verleden op de begraafplaats van Neerkant…

20170916_115045_Richtone(HDR)

20170916_115110_Richtone(HDR)

Dat wij nimmer vergeten

 

Heveskes

Heveskes

Aan de rand van de Eemshaven, bij Delfzijl (Groningen), staat een kerkje. Het kerkje van Heveskes. Deze stamt uit de 13e eeuw, volgens Wikipedia, op het kerkje zelf staat het jaar 1778, mogelijk van een aanbouw aan de voorzijde. De kerk is voornamelijk opgebouwd uit kloostermoppen met een muur van bijna 2 meter dik, het voorste gedeelte bestaat uit modernere variant steen.

Er is sprake van dat voor de jaartelling al mensen woonden in dit gebied. Diverse malen werd het dorp en de kerk platgebrand bij plunderingen, zo gaat het verhaal. Ook de Maartensvloed (1686) heeft zijn sporen nagelaten in het dorp met 11 doden, net als de Kerstvloed in 1717, waar bij deze overstroming 22 doden vielen.

In het dorp stond een pastorie, een kosterij en een lagere school. Daarnaast was er een armenhuis, een molen(aar), enkele kruideniers en cafés, een bakkerij, een smederij, een rijwielhandel en een snoepwinkel.

In de periode 1960-1970 zijn diverse dorpen in deze regio afgebroken om plaats te maken voor de industrie (m.n. Aldel), zo ook Heveskes. Woonden er in 1960 nog 215 inwoners, in 1971 telde het dorp nog slechts 20 zielen. De huizen werden gesloopt.

Alleen de kerk van Heveskes bleef staan en is nu eigendom van de Stichting Oude Groninger kerken.

Kerkje
Kerkje van Heveskes

Grafsteen Lubbe Bonnes

Rechts naast het kerkpaadje liggen een aantal grafstenen, waaronder die van Lubge Bonnes.

Graf Lubbe Bonnes 2.jpg

Geboren rond 1646, volgens de gegevens op de grafsteen, en overleden op 6 oktober 1721. Een zoektocht leverde niet haar doopgegevens op (het oudste kerkboek van Heveskes start in 1687), maar wel andere informatie.

Peter Jans en Lubbe Bonnes

Ze blijkt te zijn getrouwd geweest met Peter Jans, blijkens doopinschrijvingen, waarbij zij worden genoemd als de ouders van 2 zonen: Freerk, gedoopt 2 december 1688 in Heveskes en Jan, gedoopt 26 februari 1693 in Heveskes.

Ze waren ook aanwezig bij het op maken van het huwelijkscontract van zoon Frerik Pieters en zijn bruid Hilje Jans op 19 juni 1711 in Heveskes. Hierbij zijn naast Peter en Lubbichje ook Cornelisje Peters (bruidegoms zuster) en Jan Peters, broer van de bruidegom aanwezig. Claas Jans wordt vermeld als oom van de bruidegom.

De bruidegoms goederen worden getaxeerd op 1700 gld. De gift in geval van kinderloos overlijden is 500 car gld of 250 car gld. Het echtpaar was niet onbemiddeld!

Peter Jans is overleden op 17 juli 1717 in Heveskes, zo is te lezen, “als Erfgezeten, medezijlvest van Oterdumerzijl en Dijkrechter”.

inschrijving overlijden Peter Jans

Lubbes overlijden is ingeschreven in het boek van Heveskes op 6 oktober 1721, als weduwe van Peter Jans.

overlijden Lubbe Bonnes.jpg

Nazaten

Frerik Pieters

Hilje Jans, echtgenote van zoon Frerik Pieters, overlijdt op 3 februari 1726 in Heveskes.

Frerik Peters hertrouwd op 13 juli 1727 in Heveskes met Antje Jans van Uttum in Oost Friesland. Zus Corneliske Pieters en broer Jan Pieters zijn wederom aanwezig bij het opmaken van het huwelijkscontract op 18 juni 1727.

Al snel volgden er kinderen:
Peter, gedoopt 7 september 1727 in Heveskes
Jan, gedoopt 20 november 1729, overlijdt 9 december 1730 in Heveskes
Lubge, gedoopt 3 februari 1732 in Heveskes

Antje overlijdt in het kraambed op 5 februari 1732.

Het derde huwelijk van Frerik werd gesloten op 24 juni 1736 in Heveskes, Eelke Entes was de bruid (afkomstig van Heveskes). Broer Jan Pieters wordt vermeld als aanwezige bij het opmaken van het huwelijkscontract.

Hun kinderen:
Lubbigjen, gedoopt 28 juli 1737 in Heveskes
Ente, gedoopt 12 april 1739 in Heveskes
Jan, gedoopt 28 mei 1741 in Heveskes
Cornelliske, gedoopt 16 januari 1746 in Heveskes

Op 2 mei 1751 verschijnt Eelke Entes als bruid, haar bruidegom is Bene Hindriks. Zij wordt gemeld als weduwe van Frerik Peters (overleden tussen 16 januari 1746 en 30 april 1751 (datum huwelijkscontract)).

Corneliske Peters

Van haar is geen huwelijk gevonden in Heveskes. Ze is overleden op 20 februari 1736 in Heveskes.

Jan Pieters

Naast het aanwezig zijn bij de huwelijkscontracten van zijn broer is niets gevonden van hem. Er zijn mannen met deze naam vermeld in het kerkboek van Heveskes, maar het is niet met zekerheid te zeggen dat het om dezelfde Jan gaat. Daarom zijn deze gegevens hier niet vermeld.


Bronnen:
http://www.allegroningers.nl
http://www.wikipedia.nl

Ocko Jans van Beerta

Ocko Jans, diaken in Beerta

Op 18 januari 1686 volgt Ocke Jans Wijchert Wormels als diaken in Beerta op.

In 1687, vrijdags voor het Avondmaal, klaagde Betje, de dienstmeid van Ocko Jans, hem aan. Hij heeft haar met trouwbeloften zover gekregen dat ze “geruime tijdt ontugtigs met maelkanderen hadden geleeft”. Hij weigert nu met haar te trouwen. Ocko Jans ontkent alles en zegt dat een vriend een grapje (geckerij) heeft gemaakt. Na enige bedenktijd van het consistorie wordt besloten dat Betje, die geen lidmaat van de kerk is, haar beschuldiging moet intrekken, wat ze maar half doet. Ocko Jans mag de eerstvolgende keer niet aan het Avondmaal deelnemen om ergernis te voorkomen.

Op 2 maart 1687 wordt Ocko Jans verzocht om zijn diakenschap op te geven om de geërgerde ledematen des te meer te vergenoegen “en oock deze manier van ons vercoren omdat van wegen de swackheit der bewijse niet stricto jure tegen hem conden procederen”.

Op 20 mei 1688 wordt Derck Geers in zijn plaats de nieuwe diaken.

Tijdens het 1e Avondmaal van 1691 is “Bouwe Jans, huisvrow van Ocko Jans met attestatie van Noortbroeck angecomen”. Zij zijn op 18 januari 1691 te Beerta getrouwd.

Ze krijgen één zoon, gedoopt te Beerta:
Haicke, gedoopt 25 oktober 1691

Later trouwt hij Fenje Hindrix (haar derde echtgenoot) op 29 maart 1700 te Beerta en krijgt de volgende kinderen, gedoopt te Beerta:
Haike, gedoopt 29 mei 1701
n.n., gedoopt 13 augustus 1703
Boelo, gedoopt 14 augustus 1707

Fenje was eerder getrouwd op 30 januari 1687 te Meeden met
1. Mentko Cijntke (Mentke Sijntkes), ze kregen:
Cijntko, gedoopt 1 juni 1688
Mentko, gedoopt 1 maart 1693 (vader overleden)

2. Jan Roelfs op 3 december 1693 te Beerta, ze kregen:
Roelf, gedoopt 19 augustus 1694
Hindrick, gedoopt 7 februari 1697

4. Herman Aijses, ze kregen:
Aijso, gedoopt 21 maart 1710

Betje
Van Betje is geen verder spoor aangetroffen, mogelijk is ze uit Beerta vertrokken. Zonder patroniem is ze niet te traceren.


Bronnen:
http://www.allegroningers.nl
http://www.lidmatengroningen.nl/Beerta.htm

 

Vernoeming?

Jacob Kars Hoven

Op verzoek van een vriendin ben ik jaren terug gestart met het zoeken naar de roots van haar familie: Van der Grijspaarde en Hoven.

Van oorsprong komt de familie Van der Grijspaarde uit Zeeland, Hoven is een verbasterde naam (1806) van Hoving(h), een geslacht met zijn basis in Drenthe.

Voornaam

Jacob Kars werd geboren op 2 december 1900 in Wagenborgen als zoon van Frederik Hoven en Maria van der Grijspaarde. Zijn grootouders heetten Johannes Hoven, Maria Walker, Hindrik van der Grijspaarde en Frouwke Kuiper. In beide families kwamen de voornamen Jacob Kars niet voor. Jarenlang bleef het een mysterie waarom Frederik en Maria hun zoon zo genoemd hebben.

Tante 

Tijdens een gesprek met de tante van de vriendin (zij was benieuwd naar haar voorouders) kwam de vraag rond de voornaam naar voren. Zij wist in 1e instantie niet de reden, maar bedacht zich later en kwam met het volgende verhaal.

Vrienden

Frederik en Maria, woonachtig in Wagenborgen, waren bevriend met de groenteb(r)oers Harm en Freerk Wilkens. Zij waren de zoons van Hilje van der Weg en Jacob Kars Wilkens! Vader Jacob/Jakob Kars overleed op 1 december 1900 in Wagenborgen, 51 jaar oud. Dit was een dag voor de geboorte van Jacob Kars Hoven…

Duidelijkheid met een staartje

Nu helder was waar de voornamen vandaan kwamen, werd ook het volgende duidelijk. De beroepen van de vaders en grootvaders waren boerenknecht, landarbeider en
-bouwer. Jacob Kars Hoven is opgeleid tot boekhouder. Daarnaast hadden hij en zijn vrouw een kruidenierswinkel. De kosten van de studie tot boekhouder zijn betaald door de familie Wilkens!

Waar een vernoeming toe kan leiden…


Bronnen:
http://www.allegroningers.nl

Met dank aan mevrouw Hoven (ivm privacy is getrouwde naam weggelaten).

Drieling Buring, Hartlief

Het gezin van Jan Buring en Jantien Hartlief

Jan en Jantien, hij uit Vries, zij uit Eelde, trouwen op 3 januari 1857 in Eelde. Jan werkte als dienstknecht, later arbeider en dagloner.

Hun eerste kindje werd geboren op 1857, het is een doodgeboren jongetje. Op 5 december 1857 wordt het echtpaar verblijdt met een drieling:

18571205 Provinciale Drentsche en Asser courant drieling
Provinciale Drentsche en Asser courant, 5 december 1857

De blijdschap ging snel over in verdriet: Pieter stierf één dag na zijn geboorte, Zwaantien en Geertien werden 2 dagen oud.
In 1859 werd Pieter geboren, gevolgd door Zwaantien (1861), Jan (1863), een doodgeboren jongetje (1867) en doodgeboren meisje (1870).

Jantien overlijdt op 7 september 1882, haar jongste kind was 19 jaar oud, haar echtgenoot Jan sloot zijn ogen in 1887, beiden overleden in Bunne.


Bronnen:
http://www.delpher.nl
http://www.alledrenten.nl

Verkrachting

Lijsbeth Heeres en Rector Martinetz, Appingedam

In het lidmatenregister, waarin in vroegere tijden ook de aantekeningen van de vergadering van predicanten, ouderlingen en diaconen werden vermeld, is het volgende te lezen op 31 augustus 1669:

Lijsbeth Heeres versocht hebbende dat D Henr Martinetz Rector alhijr dat sij selve gecitiert mogte worden voor den Consistorio, is sij gecompareert ende heeft geclaegt over D Martinetz, dat hij tot driemael toe met haer vleeschlijke conversatij hebbe gehadt ende haer daer toe met gewelt hebbe gedwongen, haer op de vloer nederwerpende, ende de knijen op haer borst ende de hant op haer hals settende, jae dat hij nae t vermoeden van haer selven ende van andre vrouwen van hem beswangert zij. De Rector niet tegenwoordigh sijnde sal per naesten gecitiert ende hijr tegen gehoort worden en sal oock de citatie aen haer op t nieu worden gedaen. Ondertusschen sal haer beiden aengesegt worden dat sij haer sullen hebben van ’t h Avontmael af te houden.

Op 4 september 1669 krijgt dit gebeuren een vervolg in de volgende vergadering:

Dns Rector Martinetz op sijn citatie binnenstaende, heeft tgene Lijsbeth Heeres den 31 Augusti over hem geclaegt heeft, ontkent, versocht dat t Consistorium in dese sake gelieve so langt stille te staen, tot dat d selve politijckelijck mogte afgedaen zijn; Lijsbeth Heeres wederom binnenstaende persisteert bij de voorige claghte, is daer op goet gevonden de sake so lang uit te stellen, tot dat de politijcke richter de saecke hebbe afgedaen.

Helaas is niet te achterhalen hoe dit is afgelopen…