Gezin + gezin = gezin +…

Een ketting van huwelijken

Eerste huwelijk: Siebe en Antje

Op 26 november 1842 werden Siebe Laurens Smit en Antje Harms Swier in Delfzijl met elkaar verbonden, het huwelijk werd gezegend met de kinderen:
Laurens, geboren 2 november 1843 Farmsum, overleden 29 juni 1922 Delfzijl
Berend, geboren 17 november 1846 Farmsum, overleden 12 november 1868 Woerden
Libertus, geboren 5 april 1850 Meedhuizen, overleden 12 april 1859 Meedhuizen
Janna, geboren 26 april 1854 Meedhuizen, overleden 3 januari 1904 Weiwerd

Siebe overlijdt op 6 januari 1859 in Meedhuizen, 52 jaar. Hij heeft zijn geld verdient als dagloner.

Tweede huwelijk: Jan en Aeilke

Het huwelijk tussen Jan Smit en Aeilke Wold werd gesloten in Delfzijl op 5 november 1859. De kinderen die volgden:
Hidde, geboren 22 december 1859 Delfzijl, overleden 10 januari 1931 Heveskes
Remko, geboren 21 augustus 1861 Heveskes, overleden 17 augustus 1872 Heveskes
Pieter, geboren 25 oktober 1863 Heveskes, overleden 8 januari 1926 Groningen
Wiebe, geboren 9 oktober 1865 Heveskes, overleden 4 april 1909 Oterdum
Maria, geboren 27 februari 1868 Heveskes, overleden 19 juli 1921 Delfzijl
Edechien, geboren 1 juni 1873 Heveskes, overleden 13 mei 1917 Delfzijl
Remko, geboren 14 september 1875 Weiwerd, overleden 4 januari 1876 Weiwerd

Aeilke overlijdt op 5 december 1875 in Weiwerd, 43 jaar oud.

Derde huwelijk: Lodewijk en Antje

Lodewijk Hindriks Hansen trouwde Antje Harms Swier op 12 juli 1862, 3,5 jaar na het overlijden van Antje’s eerste man. Zij kregen geen kinderen.

Vierde huwelijk: Lodewijk en Eenje

Eenje had ongehuwd een kind, Stijntje, gekregen op 22 oktober 1865 in Siddeburen. Lodewijk Hindriks Hansen en Eenje Wolf traden op 24 februari 1869 in Delfzijl in het huwelijksbootje. Hun kinderen:
Hindrik, geboren 12 december 1869 Meedhuizen, overleden 26 oktober 1918 Delfzijl (datum volgens de overlijdensakte, matcht niet met grafsteen)
Harm, geboren 10 april 1871 Meedhuizen, overlijden niet gevonden
Roelf, geboren 10 april 1874 Meedhuizen, overleden 10 maart 1879 Weiwerd

Lodewijk sluit zijn ogen definitief op 29 maart 1876 in Farmsum, 41 jaar oud, koopman van beroep.

20181104_152639

Vijfde huwelijk: Jan en Eenje

Twee jaar na het overlijden van Eenje’s man en kleine twee en een half jaar na het overlijden van Jan’s vrouw sluiten Jan Smit en Eenje Wolf hun huwelijk op 30 maart 1878 in Delfzijl. Ze krijgen een zoon:
Schelte, geboren 7 februari 1879 Weiwerd, overleden 17 december 1901 Assen

Eenje overlijdt op 19 maart 1892, Jan op 16 augustus 1908, beiden in Farmsum. Hiermee komt een eind aan een ketting van huwelijken, die loopt van 1842 tot 1892, 50 jaar! In totaal werden 16 kinderen geboren, waarvan zeker 11, mogelijk 12 de volwassen leeftijd bereiken.

Vroeger werden kinderen vaak vroeg uitbesteed voor een “dienst(je)”, maar toch zal er veel zorg geweest zijn om zoveel kinderen.

gezinnen


Verdwenen dorpen

Heveskes, Weiwerd en Oterdum zijn enkele van de dorpen, die hierboven zijn genoemd. Al deze dorpjes zijn geheel of grotendeels verdwenen voor de opkomende industrie in de gemeente Delfzijl.
Oterdum was in 1975 geheel verdwenen. Op de plek, waar het vroegere dorp heeft gestaan, is een dijk, waar de grafstenen zijn herplaatst.
Heveskes werd kort na 1971 van de kaart geveegd en bestaat niet meer, alleen de kerk met erom heen de graven (vlakbij de industriële reuzen) herinneren nog aan het dorp. Zie mijn eerdere blogs “Oterdum” en van 11 juli 2018 “Heveskes” om meer te weten te komen over deze dorpen

Weiwerd (Waaiwerd op z’n Gronings) was een wierdedorp in de gemeente Delfzijl. Dit dorp is (nog) niet volledig geweken voor de industrie, de verwachtingen waren anders dan de werkelijkheid, er staan nog twee boerderijen en een woonhuis. De wierde ligt op een oude kwelderrug en vormt een onderdeel van de wierdenreeks Farmsum, Weiwerd, Geefsweer, Amsweer, Heveskes, Termunten en Woldendorp. In de elfde eeuw werd Weiwerd voor het eerst genoemd als Wagvurd of Wahcvurd. Wag staat voor golf/water, werd betekent wierde (vloedheuvel). Op de wierde werd in de middeleeuwen een kerk gebouwd met een stompe toren, omgeven door een gracht. In 1877 werd de oude kerk vervangen voor een nieuwe kerk.
Tussen 1640 en 1680 en tussen 1715 en 1717 was de veepest de oorzaak van massale sterfte onder de dieren. Vandaag 332 jaar geleden verdronken ruim 500 dieren bij de Sint-Maartensvloed (1686). In 1715 en bij de Kerstvloed in 1717 kwamen meer dan 1.000 stuks vee om door overstromingen tussen Weiwerd, Heveskes en Klooster Oosterwierum. Veel boeren gingen over op akkerbouw na deze ellende.

20181104_144614.jpg

1814 was opnieuw een rampjaar voor de Weiwerders: de Fransen staken het dorp in brand na het geplunderd te hebben. In 1942 is door de geallieerden per abuis een bom gedropt in het midden van het dorp, waardoor 7 mensen overleden en 7 huizen werden verwoest. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd het station Weiwerd opgeblazen.

20181104_150059.jpg

In 1961, na de sloopaankondiging van Heveskes en Oterdum, kregen de dorpsbewoners de belofte dat het dorp gespaard zou blijven. Dit werd nogmaals herhaald in 1964. Vier jaar later werden enkele woningen aangekocht, wat in wantrouwen resulteerde bij de bewoners. Toch werden nieuwe 65 woningen beloofd in het dorp, slechts 1 werd er gebouwd. In 1971 werd dan het uiteindelijke besluit genomen het dorp op te kopen door de gemeente Delfzijl in overleg met het Havenschap Delfzijl. Wrang was het voor vooral de 10 gezinnen uit Oterdum en 7 uit Heveskes die vanaf 1955 waren verhuisd naar Weiwerd. In 1976 sloot de openbare school (8 leerlingen). De begraafplaats werd gesloten voor teraardebestellingen. In 1983 werd de kerk, die er 106 jaar heeft gestaan, gesloopt (het orgel is terug te vinden in de kerk van Farmsum, de spreekstoel in de kerk in Kropswolde).


Bronnen:
http://www.allegroningers.nl
http://www.wiewaswie.nl
http://www.wikipedia.nl

Advertenties

Een oude vrouw

Alagonda Langendorp

Alagonda zag het levenslicht in de Oude Kijk in ’t Jatstraat, haar ouders Haijo Langendorp en Dorothea Pierius lieten haar op 21 juni 1708 dopen in de Nieuwe Kerk in Groningen.

Haijo (geboren in Bedum) en Dorothea trouwden op 19 juni 1706 in Groningen, nog geen vijf maanden later werd hun zoon Petrus geboren: hij is gedoopt op 7 november 1706 in de Nieuwe Kerk in Groningen. Na Alagonda volgden nog de zusjes Engelina (gedoopt op 10 september 1709 in de Grote Kerk in Groningen) en Elizabeth (gedoopt op 23 maart 1712 in de Academiekerk in Groningen).

Op 11 februari 1736 trouwde Alagonda met Adamus Pierius, de predikant uit Mensingeweer en Maarslag.
Zij kregen 5 dochters:
– Lucretia Dorothea, gedoopt op 13 januari 1737 in Mensingeweer, overl. op 27
oktober 1756 in Noordlaren

bijschrijving overlijden dochter

– Dorothea Lucretia, gedoopt op 30 november 1738 in Mensingeweer
– Hajlina, gedoopt op 24 december 1741 in Mensingeweer, overl. voor 28 februari 1748
– Gerhardina Hajlina, geboren op 9, gedoopt op 17 januari 1745 in Noordlaren, overleden
op 16 oktober 1820 in Winschoten
– Hajlina, gedoopt op 28 februari 1748, overleden op 30 november 1819 in Winschoten

Voor die tijd heeft het echtpaar veel gezien van de omgeving: Bedum, Groningen, Mensingeweer en Maarslag, Noordlaren, etc.

Adamus overleed op 29 december 1759 in Noordlaren overlijden-van-adamus-pierius.jpg

Alagonda overleefde haar man 49(!) jaar:begraafinschrijving Alagonda Langendorp
18080621 Groninger courant 100 jarige

Meegemaakt

In de periode dat Alagonda leefde, gebeurde er nogal wat.
– Op 25 december 1717 was er de Kerstvloed in de provincie Groningen. Er vielen 2276
doden. Dorpen, direct achter de zeedijk, zijn bijna volledig weggevaagd.
– Op 4 december 1724 woedde er een zware storm, waar vele tientallen schepen door
vergaan zijn. Veel mensen zijn hierbij verdronken.
– In het Pesthuis in Amsterdam woedde op 14 april 1732 een grote brand, 5 bewoners
komen om.
– op 28 juni 1748 komen 111 mensen om in Amsterdam na de Pachtersoproer: 3 mensen
worden opgehangen, door het gedrang onder de kijkers worden 108 mensen
doodgedrukt of verdrinken in de grachten.
– 7 oktober 1756 ging de boeken in als een dag, waarop veel schepen voor de Friese kust
vergingen, waarbij zeker 16 personen verdronken.
– Een kruitmagazijn in Maastricht ontploft, 21 mensen vinden de dood op 21 december
1761.
– Op 6 februari 1766 vergaat een schip bij Ameland: 49 mensen overlijden hierdoor.
– 27 november 1767 vergaat het VOC-schip Vrouwe Elisabeth Dorothea bij Callantsoog.
139 mensen komen om.
– Een zware storm zorgt voor het overlijden van van 43 Nederlanders op 20 augustus
1773, 30 vissers in Wijk aan Zee en Egmond aan Zee en 13 opvarenden van een
loodsboot loodsboot.
– Een Zweeds schip vergaat bij Texel: 419 mensen aan boord overlijden op 20 augustus
1781.
– Op 12 januari 1807 was er de Leidse buskruitramp, waarbij 151 doden en circa 2000
gewonden vielen. Zo’n 220 woningen werden verwoest.


Bronnen:
http://www.delpher.nl
http://www.allegroningers.nl
http://www.wikipedia.nl


Met dank aan http://www.yinnar.nl


 

 

 

 

 

 

 

Schiermonnikoog 1941

Bommen

Op 8 januari 1941 vielen er bommen op 3 huizen aan de Langestreek op Schiermonnikoog. Anderhalf jaar later, op 28 juli 1943, is er een bombardement op twee plaatsen: langs de Badweg en aan de Middenstreek. Er komen dan 12 eilanders om het leven.

Deze blog gaat over het eerste bombardement. De bommen zijn afkomstig van Amerikaanse en Engelse geallieerde vliegtuigen. De bedoeling was dat ze de bommen boven Duitsland afwerpen. Ze worden onderschept door Duitse jagers en daarom is het  belangrijk om de zware lading zo snel mogelijk kwijt te raken, om wendbaarder te worden. Volgens de regels moeten de bommen boven zee worden gedropt. Ze laten het vaste land achter zich, maar bevinden zich boven de Waddenzee. Als er opdracht gegeven wordt om de luiken te openen en de bommen vallen, komen deze, met desastreuze gevolgen, op Schiermonnikoog terecht.

gebombardeerde woning 1

Overledenen 8 januari 1941

Bij het bombardement in de avond, rond 21.00 uur, van 8 januari 1941 kwamen Mensina Draaijer (71), Catharina Louisa Draaijer (43) en haar moeder Wietske Carst (67), Grietje Luitsen Kruisinga (70) en Janna Schaafsma (47) om het leven. Ze vierden gezamenlijk de verjaardag van Catharina Louisa Draaijer. Wie waren deze mensen?

Mensina Draaijer

Mensina zag het levenslicht op 8 september 1869 als dochter van Lambertus Harmens Draayer (stuurman) en Tietje/Sietje Wiebes Kuiper. Ze was ongehuwd.

Wietske Carst

Ze werd geboren op 26 oktober 1873 op Schiermonnikoog, haar ouders zijn Benjamin Geerts Carst (stuurman) en Trientje Hilman. Als ze 22 jaar is, trouwt ze met Herman Draayer, 28 jaar oud en zeeman (13 mei 1896). Hij is de broer van Mensina (hierboven). Ze verhuisden op 23 juli 1896 naar Amsterdam, waar ze de ouders werden van Lambertus (geboren 24 februari 1897), Catharina Louisa (geboren 8 januari 1898), Sietje Hermanna (geboren 20 oktober 1902), Geert (geboren 17 januari 1905) en Herman (26 mei 1907). Ze woonden aan Ring 3, Kadijk 2, Kattenburgkruisstraat 14, van Swinderenstraat 31B 2-hoog, Commelinstraat 5 3-hoog en Ingogostraat 2 3-hoog.
Op 26 april 1910 vertrok het gezin naar de Heemraadssingel 300 in Rotterdam. Daar werd Christina geboren op 30 maart 1916.
Als beroep van Herman is kapitein zeeman vermeld. Hij overleed op 11 juni 1928 aan de Voorstraat 7 in Egmond aan Zee. Wietske en haar oudste dochter keerden terug naar Schiermonnikoog.

20180902_171753

Catharina Louisa Draaijer

Als oudste dochter van Herman en Wietske is ze geboren in Amsterdam op 8 januari 1908. Ze verhuisde in 1910 mee naar Rotterdam en bleef lang bij haar moeder wonen. Van 24 april tot en met 22 augustus 1933 heeft ze als dienstbode gewoond aan de Van Dussenstraat 18B in Rotterdam. Hiervan is geen hard bewijs gevonden, maar vermoedelijk is ze, als ongehuwde dochter, bij haar moeder ingetrokken.

Grietje Luitsen Kruisinga

Deze dochter van Marten Thomas Kruisinga en Grietje Jans Teensma werd op de 10e september 1870 op Schiermonnikoog geboren. Ze was de bruid van zeeman Aan Sytze Karst  op 18 juli 1901.
Op 9 augustus 1902 werd hun zoon Ede Jeppe Karst geboren, gevolgd door Martha op 4 april 1906. Het gezin heeft enkele maanden aan de vaste wal gewoond in 1907, in Harlingen, maar vertrok na vier maanden weer naar Schiermonnikoog. Grietjes moeder was toen onderdeel van dit huisgezin.
Aan Sytze overleed op 26 augustus 1924 op Schiermonnikoog, toen hij inmiddels leeraar was aan de Zeevaartschool.

Zeevaartschool Schiermonnikoog

Janna Schaafsma

Op 7 februari 1893 werd Janna geboren in het gezin van Oene en Gezina Schaafsma-Fransbergen, hij metselaar, zij huisvrouw.
Voor zover bekend is Janna niet gehuwd geweest.


Bronnen:
http://www.allefriezen.nl
http://www.archief.amsterdam/indexen
http://www.stadsarchief.rotterdam.nl
http://www.familysearch.org
http://www.beeldbankgroningen.nl

Vrugtbaar?

Familie Vrugt-Boomke

Jan Jans Boomker en Trijntje Hindriks de Vries trouwen op 28 april 1827 in Slochteren en gaan wonen in Siddeburen, waar ze vier kinderen krijgen. Allen worden volwassen en trouwen: Ettjen (1829), Elizabeth (1832), Hinderika (1835) en Jan (1840). Samen zorgen ze voor 13 kleinkinderen. Opvallendste is de naam van de jongste: de bruidegom draagt Vrugt en de bruid Boomke (zonder de r van de rest van de familie) als familienaam.

Derk en Hinderika

Derk opent op 1 mei 1828 voor de eerste maal in de buitenwereld van Siddeburen zijn oogjes. Hij is de oudste van 6 jongens. Hij verdient de kost als boerenknecht en dagloner, wat in houdt dat het geen vetpot geweest zal zijn. Hinderika wordt ook in Siddeburen geboren, 7 jaar na Derk: op 25 februari 1835. Zij is de tweede in een gezin van 3 meisjes en 1 jongen.

Elf weken na hun huwelijk op 28 december 1859 in Slochteren, op 14 maart 1860 wordt hun oudste kind geboren: Harm. Hij overlijdt als hij nog geen maand later, op 13 april 1860. Aaltje (1861), Trijntje (1863),  Elisabeth (1866) en Harmke (1870) zijn de kinderen die het gezin verrijkt.

Aaltje trouwt in 1881 met Enno van der West met wie ze in Siddeburen, Opwierde en Solwerd woont en 7  kinderen krijgt. Zes bereiken de volwassen leeftijd. Na het overlijden van Enno op 14 mei 1898 hertrouwt ze met Derk Schanssema in 1899, wie ze 1 kind schenkt. Ze overlijdt op 30 oktober 1955 in Appingedam. Derk overlijdt al eerder, op 7 augustus 1938.

Trijntje blijft ongetrouwd en overlijdt op 30 januari 1948 in Wagenborgen.

Elisabeth krijgt met Hendrik Hartog, met wie ze trouwt in 1887, 7 kinderen: 6 jongens en 1 meisje. Elisabeth overlijdt op op 3 juni 1932 in Zuidlaren.

De jongste, Harmke, overlijdt als ze 2 jaar is.

Derk Harms Vrugt overlijdt op 18 maart 1900 in Marsum, een klein plaatsje in de buurt van Appingedam, als hij 71 jaar is. Hinderika Jans Boomke sluit haar ogen op 14 januari 1914 in Appingedam. Zij werd 78 jaar oud.

DSCN0312  DSCN0311  DSCN0310  DSCN0309


Bronnen:
http://www.allegroningers.nl

Edelinck uitgestorven?

Familie Edelinck

Soms kom je een naam tegen, die je niet (meer) hoort in tegenwoordige tijd. Dat was het geval bij het vinden van het graf van het echtpaar Hermannus Edelinck en Fenna van Eerde. De naam Edelinck klonk mij niet bekend in de oren. Wie waren Hermannus en zijn echtgenote? Wat is er van hen te vinden?

De graven in de kerk in Holwierde

DSCN0386  DSCN0385

Op het graf van Fenna van Eerde staat vermeld:
(bovenaan)
De dood verenigt hier
Vrouw, zuster, man en kinderen,
Hij scheide wat hij kan,
Dit mogt hij niet verhinderen

(onderaan)
Hier rust in de hope des beteren levens vrouwe FENNA van EERDE, wedw wijlen Pred: H. Edelinck, overleden in Groningen den 20 Juny 1828, in den ouderdom van 69 Jaren en zeven Maanden. 

Op het graf van Hermannus Edelinck is te lezen:
in leven Predikant te Holwierde, geboren den 8 April 1744, Overleden den 2 Sept: 1819, in het 46ste Jaar van zijne bediening.

De graven liggen vooraan in de kerk, voorbij de houten afscheiding.

dscn0367.jpg

Wie waren Hermannus en Fenna?

Hermannus zag het levenslicht op 8 april 1744 in Coevorden als zoon van Berent en Jantien Edelinck – Lempereur. Vader was burgemeester, moeder zorgde (waarschijnlijk) voor de kinderen. Hermannus was nummer 6 in de rij, waarschijnlijk waren twee oudere zusjes overleden voor zijn geboorte (hernoeming).

Toen Hermannus 39 jaar was, trouwde hij met Fenna van Eerde (24 jaar), 16 juni 1783 gaven ze elkaar het ja-woord in de kerk in Holwierde. Ook Fenna kwam van Coevorden. Zij was dochter van Harmen en Gesijna van Eerde – Wessels, gedoopt op 22 november 1758 in Coevorden, de middelste in de rij van 9 kinderen.

Hermannus en Fenna kregen 7 kinderen, allen gedoopt in Holwierde:
Berent, geboren in 1785, overleden in 1828
Gesina, geboren in 1788, overleden in 1809
Johanna, geboren in 1790, overleden in 1792
Johanna, geboren in 1792, overleden in 1868
Hermanna, geboren in 1794, overleden in 1795
Hermann, geboren in 1796, overleden in 1852
Jan, geboren in 1800, overleden in 1826

Berent en zijn vrouw Sjouke Willems Willemse schonken hun 3 kleinkinderen en Hermanna en Louwrens Rikkens zorgden voor 10 kleinkinderen. De overige kinderen kregen geen nageslacht. Johanna, die als enige de dubbele achternaam L’empereur Edelinck kreeg (achternaam van opa en oma van vaders zijde), is tweemaal getrouwd geweest (met Robertus Alberthoma Chevallier, na zijn overlijden met Willem Adolph Monhemius), echter deze huwelijken bleven (voor zover bekend) kinderloos.

Berent en Sjouke werden opa en oma van 3 kleinkinderen dankzij hun dochter Fenna Gezina. Hun enige zoon, Hermannus, bleef ongetrouwd.

Hiermee was de naam via deze tak uitgestorven.


Bronnen:
http://www.allegroningers.nl
http://www.wiewaswie.nl
http://www.delpher.nl

 

 

 

Jong geluk, ruw verstoord

Tako en Hillechien Takens – Haver

Op 14 juni 1843 werden Eltjo Takens, 24 jaar, bierbrouwer te Appingedam, en Anna Steenhuis, 27 jaar, verblijd met Tako. Ruim een jaar eerder waren ze in het huwelijksbootje gestapt in Appingedam. Hij was daar geboren op 24 februari 1819, zij was geboortig van Wirdum, 12 januari 1816.

Daarna volgden:
Having,       geboren 6 maart 1845 in Appingedam, overleden 13 september 1848 in
Appingedam
Jan,              geboren 10 februari 1847 in Appingedam, overleden 31 december 1929 in
Appingedam
Elizabeth,   geboren 21 mei 1849 in Appingedam (trouwt Derk Boerema 27 april 1871),
overleden 27 oktober 1928 in Delfzijl
Hillechien, geboren 6 juli 1852 in Appingedam, overleden 16 december 1931 in Zutphen

Vader Eltjo sluit, als burgemeester, definitief zijn ogen op 27 november 1883 in Groningen. Zijn vrouw Anna overleed op 12 augustus 1885 in Appingedam.

DSCN0277
Kerkje van Marsum

Tako, landbouwer,  trouwt op 18 mei 1867 in Appingedam met zijn geliefde Hillechien Haver, geboortig van Marsum als dochter van Vincent Everts Haver, landbouwer, en Martje Sebes Siertsema. Op 27 maart 1868 werd hun geluk compleet met de geboorte van dochter Martje Anna Takens, geboren in Marsum.

Hillechien overlijdt op 19 juli 1878 in Appingedam. Op haar grafsteen staat vermeld:
Gij wand’laar, die dit graf aanschouwt
Dat men toch niet op sterkte bouwd,
Het leven is aan damp gelijk,
Slechts na een ziekte van twee dagen,
En ach! Zij werd ten grave dragen
Tot droefheid van ons kind en mij

Amper 4 jaar later overlijdt Tako, slechts 39 jaar oud, op 3 augustus 1882 in Appingedam.
Slechts vier jaar mocht hij haar overleven
met wie hij was veréénd in ’t leven.
Hier beneden waren zij bemind,
en waren zij schier ieders vrind,
wees Gij hun nu o Hemelheer,
een vriend in Uwe woning weer.

Takens Haver grafsteen.jpg
Grafstenen van Tako en Hillechien bij het kerkje van Marsum

Dochter Martje Anna Takens

Na het overlijden van haar ouders werden haar oom Jan Takens (broer van haar vader), landeigenaar in Appingedam, en oom Sebe Reinders Haver (broer van haar moeder), landeigenaar te Spijk, haar voogd en toeziend voogd. Bij het huwelijk van Martje Anna met Bernardus Cleveringa, 28 jaar (geen beroep vermeld) en wonend te Appingedam, op 10 juni 1890 in Appingedam, waren, naast alle getuigen van de kant van de bruidegom, ook haar oom Derk Boerema aanwezig, getrouwd met haar tante Elizabeth, zus van haar vader.

Bernardus en Martje Anna worden de ouders twee kinderen: van Rudolph Pabus Cleveringa, geboren op 23 mei 1893 te Solwerd, gemeente Appingedam, die later, als koopman, op 3 oktober 1918 in ’t Zandt trouwt met Jattje Hoek. Dit huwelijk werd ontbonden door echtscheiding op 13 januari 1931.

Op 15 maart 1901 werd hun dochter, Hilda Cleveringa, geboren in Gorssel, gemeente Lochem. Bernardus staat daar vermeld als wijnhandelaar. Martje Anna heeft, als patient, in het Krankzinnigengesticht Veldzicht in Gorssel gezeten, samen met haar kleine dochter. Ze is opgenomen op 15 november 1900, waarschijnlijk is Hilda daar geboren. Hilda is op 20 mei 1901 vertrokken naar Appingedam.

Martje Anna is overleden op 8 december 1914 in Gorssel. Bernardus overlijdt op 25 juli 1924 in Groningen. Ruim een jaar later trouwt hun dochter met Max Robert Dietrich Tetzner, 28 jaar oud, op 31 augustus 1925 in Groningen.


Bronnen:
http://www.allegroningers.nl
http://www.regionaalarchiefzutphen.nl

Het verdriet van verlies

Johannes van der Schuur, Overschild

Op het kerkhof van Overschild staat het graf van Johannes, een jongen, die slechts 14 jaar mocht worden. Zijn graf verteld het trieste einde van zijn leven:

dscn0223.jpg    dscn0220.jpg

Rustplaats van Johannes, geb. 10 Dec. 1911 te Siddeburen, overl. 26 Aug. 1926 te Overschild, geliefde zoon van J. v.d. Schuur en B. Wiltjer.

Geen ziekte, neen een ongeval
Sneed ’t jonge leven af
Door schrikken van de paarden op hol
Bracht hem naar ’t stille graf
’t is waar het valt ons zwaar te dragen
te missen zulk een dierbre pand
maar ’t is des Heeren welbehagen
Hij heeft het leven in Zijn hand

geboorteakte
Geboorte akte Johannes van der Schuur

 

overlijdensakte.jpg
Overlijdensakte Johannes van der Schuur
Leeuwarder Nieuwsblad 30-08-1926
Leeuwarder Nieuwsblad 30 augustus 1926
vd Schuur Wiltjer
Jan van der Schuur en Berendina Wiltjer

 


Bronnen:
http://www.allegroningers.nl
http://www.delpher.nl
– https://peterlasker.nl/humo-gen/